Chi tiết mức xử phạt với 13 hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống Covid-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 20 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự.