ASEAN – Mỹ cam kết hợp tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19