Hướng đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển

Nhằm đảm bảo ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa ra biển từ các nguồn thải trên đất liền và từ các nguồn thải trên biển, hướng đến mục tiêu giảm 75% rác thải nhựa trên biển vào năm 2030, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Thanh Hóa hướng đến mục tiêu giảm 75% rác thải nhựa trên biển vào năm 2030.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 đạt các mục tiêu: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển, thu gom 50% ngư cụ khai thác bị mất hoặc vứt bỏ, 50% các khu, điểm du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Từ đó tạo tiền đề hướng tới năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa trên biển; thu gom 75% ngư cụ bị vứt bỏ và 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở sản xuất kinh doanh lưu trú du lịch và dịch vụ ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Song song đó, kết hợp tổ chức chiến dịch phát động thu gom làm sạch bãi biển, khu bảo tồn, tối thiểu một năm hai lần. Quan trắc định kỳ 2 năm/lần hiện trạng rác thải nhựa trên biển tại 6 cửa sông gồm: Sông Lạch Bạng, Lạch Trường, Lạch Hới, Lạch Sung, Lạch Ghép và Lạch Càn.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Xây dựng và vận hành mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường, định kỳ đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính, khu vực ven biển có tiềm năng phát triển du lịch…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành thực hiện tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng túi nilong và sản phẩm nhựa dùng một lần; tham gia tích cực các phong trào vì môi trường và tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phân loại rác thải nhựa và túi nilon tại các khu vực ven biển. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2030.