Đồng Nai: Cấp giấy chứng nhận cho hơn 131 ngàn ha rừng

Đồng Nai đã quy hoạch dài hạn cho từng loại rừng để quản lý và bảo vệ, đặc biệt với diện tích đất lâm nghiệp có rừng trồng được bảo vệ nghiêm ngặt…

Đồng Nai đang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trồng. (Ảnh: MV)

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 199,7 ngàn ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng là trên 169,2 ngàn ha.

Đến nay đã có hơn 131 ngàn ha đất lâm nghiệp được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, các Ban quản lý rừng phòng hộ được cấp hơn 30 ngàn ha, các đơn vị lâm nghiệp của Trung ương, Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai được cấp hơn 101 ngàn ha.

Diện tích chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn khoảng gần 40 ngàn ha, gồm đất sông suối, mặt nước chuyên dùng, đường giao thông và diện tích do một số xã huyện quản lý.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hơn 123,4 ngàn ha rừng tự nhiên; hơn 104,1 ngàn ha rừng đặc dụng, trên 40,4 ngàn ha rừng phòng hộ và gần 35,5 ngàn ha rừng sản xuất…

Được biết, tỉnh Đồng Nai đã có quy hoạch dài hạn cho từng loại rừng để quản lý và bảo vệ.