Quảng Nam: Yêu cầu các địa phương ký cam kết “5 không” với động vật có nguồn gốc hoang dã

Để quản lý tốt hoạt động gây nuôi động vật hoang dã và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các ban, ngành địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm như Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm…

Voọc chà vá chân xám còn sót lại tại khu vực Hòn Dồ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức tuyên truyền, ký cam kết và quán triệt thực hiện “5 không”: Không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc gây nuôi động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra tại các nhà hàng, quán ăn, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các hộ đang nuôi nhốt động vật hoang dã để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng trong đó có quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường; đồng thời, kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Một vụ buôn bán động vật hoang dã được phát hiện

Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương tăng cường công tác ngăn ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm, mẫu vật của các loài động vật hoang dã. Tăng cường vận động người dân giao nộp các loại súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn lưu giữ trong dân.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam thời gian qua một số địa phương, nhất là các huyện miền núi vẫn còn xảy ra tình trạng săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, nuôi nhốt, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; một số cơ sở gây nuôi động vật hoang dã chưa đăng ký với cơ quan chức năng và việc gây nuôi chưa thực hiện đúng các quy định về nguồn gốc động vật nuôi, điều kiện trại nuôi, vệ sinh môi trường.