Tổ chức Rikolto tuyển Quản lý

Tổ chức Rikolto cần tuyển quản lý chương trình, dự án nhằm giúp giảm nghèo cho các nông hộ và xây dựng các chuỗi sản xuất bền vững.

Liên hệ: tiep.do@rikolto.org.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.