Đảo cát khổng lồ nổi giữa biển Cửa Đại “biến hình” liên tục không theo quy luật

Sau 17 lần quan trắc, Tổng cục Phòng chống thiên tai kết luận, hình dạng của đảo cát khổng lồ nổi lên giữa biển Cửa Đại thay đổi liên tục và không có quy luật chung.

Kết luận này được nêu trong báo cáo tổng hợp nhiệm vụ quan trắc diễn biến, nhận định xu thế và đánh giá ảnh hưởng của cồn cát ngoài khơi biển Cửa Đại của Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Theo đó, cồn cát ngoài khơi biển Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam xuất hiện từ lâu, nhưng chỉ là những bãi cạn liên tiếp. Năm 2017, khi được bổ sung lượng lớn bùn cát từ khu vực cửa sông do trận lũ lớn đẩy ra, phạm vi cồn cát ngầm bắt đầu mở rộng và cao độ mặt cồn tăng.

Đảo cát khổng lồ nổi lên giữa biển Cửa Đại

Cồn cát nằm cách đất liền 1,4 km này dần nhô lên khỏi mặt nước từ khoảng tháng 2/2018 và đến nay có tổng diện tích 15 ha, chiều dài (khoảng cách giữa 2 điểm xa nhất) là 1.043 m, chiều rộng lớn nhất là 200 m. Hiện nó có xu hướng tiếp tục bồi về phía Nam, lấn vào bờ Nam Cửa Đại, có liên quan mật thiết đến diễn biến xói lở bờ biển và bồi lấp các luồng lạch Cửa Đại.

Sau 17 lần quan trắc (thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12/2019), Tổng cục Phòng chống thiên tai ghi nhận, diện tích phần nổi của đảo cát giảm gần 1 ha.

Hình dạng của đảo cát thay đổi liên tục và không có quy luật chung

Dựa trên kết quả đo đạc, khảo sát, phân tích và đánh giá, Tổng cục phòng chống thiên tai kết luận, đảo cát này là bãi triều thấp, hình thành do dòng bùn cát từ sông đẩy ra và lắng đọng lại ở vùng cửa vào Cửa Đại. Không chỉ hình dạng, vị trí của nó cũng thay đổi liên tục, rõ nhất khi điều kiện khí tượng thủy hải văn thay đổi theo mùa.