Hà Nội có gần 27.160ha rừng và đất quy hoạch phát triển rừng để ứng phó với BĐKH

Đây là những nỗ lực trong 2 năm thực hiện bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học gắn với tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Một trong nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hà Nội tập trung triển khai thời gian qua là thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4924/QĐ-UBND ngày 24-9-2014 của UBND thành phố. Theo đó, thành phố tập trung bảo tồn và phát triển một số giống hoa, cây cảnh quý hiếm; phát triển giống cây đặc sản (bưởi Diễn, mơ chùa Hương, cam Canh, sen Tây Hồ, rau sắng chùa Hương); bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền giống gà Mía; tiếp nhận và cứu hộ các loài động vật hoang dã… Đồng thời, tiếp tục triển khai 2 nhiệm vụ điều tra khảo sát, luận chứng quy hoạch chi tiết và thành lập khu bảo vệ cảnh quan Hương Sơn và Hồ Tây thuộc Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Ngoài ra, trong năm 2018, thành phố tập trung triển khai chương trình diệt trừ cây mai dương tại địa bàn huyện Phúc Thọ và Chương trình xây dựng Atlat các loài sinh vật ngoại lai trên địa bàn thành phố. Tính từ năm 2017 đến hết tháng 5-2019, cơ quan chức năng thành phố đã xử lý 219 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản. Cấp giấy chứng nhận đăng ký gây nuôi cho 104 cơ sở nuôi các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; 81 cơ sở nuôi các loài động vật rừng thông thường; 1 cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhằm mục đích giảm tải khai thác từ tự nhiên.

Toàn thành phố cũng đã cấp mới, cấp đổi 94 giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã, trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã; tịch thu tái thả vào rừng tự nhiên 57 cá thể động vật rừng. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn thực hiện các cuộc kiểm tra thường xuyên theo quý, cũng như kiểm tra đột xuất các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Hạn chế mức thấp nhất nạn buôn bán, kinh doanh trái phép lâm sản. Thực hiện công tác quản lý nhà nước, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã thực hiện kiểm tra và gắn chíp điện tử mới cho 254 cá thể gấu nuôi nhốt trên địa bàn thành phố để công tác quản lý gấu nuôi nhốt được chặt chẽ hơn, hướng tới việc chuyển giao gấu nuôi nhốt tới các trung tâm nuôi nhốt bán hoang dã.

Đáng chú ý, trong công tác quản lý, bảo tồn và cứu hộ động vật hoang dã và phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 210 vụ với 2.148 cá thể động vật hoang dã và 74,2kg rắn các loại; nhập đàn sinh sản tại Trung tâm với 3 cá thể hổ và 7 cá thể chim Công. Cùng với đó, Trung tâm tổ chức chuyển giao động vật hoang dã, cụ thể: Động vật hoang dã còn sống: 11 đợt với 224 cá thể động vật hoang dã và 11kg rắn; tổ chức tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ 7 đợt với 281 cá thể động vật hoang dã và 20,7kg rắn. Tính đến nay, số động vật hoang dã đang được cứu hộ, bảo tồn tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã là 362 cá thể và 9,5kg rắn các loại.

Còn theo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2018, thành phố Hà Nội có tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng gần 27.160ha, chiếm 8,17% diện tích tự nhiên của thành phố (diện tích đất có rừng là hơn 19.637ha, diện tích đất chưa có rừng quy hoạch phát triển rừng là hơn 7.522ha). Trong đó: Diện tích rừng đặc dụng hơn 10.964ha; rừng phòng hộ hơn 5.865ha; rừng sản xuất hơn 9.856ha; rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp gần 474ha.