Cao Bằng: Người dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau động đất thứ 2

Có nhiều người dân xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng dựng lều lán để ngủ.

Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lều lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lều lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Nhân dân xã Đàm Thủy dựng lều lán ngủ tạm ngoài đồng. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh: TTXVN phát
Nhiều khối đá lớn lăn từ trên núi xuống cánh đồng xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
Nguồn: