Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Khu du lịch tâm linh Lũng Cú, Bộ TN&MT nói gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch tâm linh Lũng Cú vì dự án này nằm trên nền dự án khác đang được triển khai.

Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú được tỉnh Hà Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2016 với tổng diện tích sử dụng đất là 75ha. Tuy nhiên, đến năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tài nguyên và Môi trường) mới phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án này.

Về sự việc trên, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú được triển khai trên nền mặt bằng của Dự án xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Giang thực hiện từ năm 2016.

Vì vậy, thông tin cho rằng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ĐTM sau 2 năm dự án khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú thi công là chưa chính xác.

Tại thời điểm thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Khu du lịch sinh thái văn hoá tâm linh Lũng Cú, thì Dự án Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú đang được triển khai.

Cũng vì vậy, phạm vi ĐTM của dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú như giải phóng mặt bằng, tái định cư… đã được thực hiện ở Dự án Xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú.

Theo đại diện Tổng Cục môi trường, dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú không nằm trong 2 vùng phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ là Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn và Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

“Dự án trên không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của công viên địa chất văn hoá, địa sinh học và khoa học địa chất của công viên, cũng như không chiếm dụng vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt của khu vực và không cắt qua bất cứ Vườn quốc gia hay Khu bảo tồn thiên nhiên nào”, đại diện Tổng Cục môi trường cho hay.

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tại sao lại bóc tách 2 dự án trên thì đại diện Tổng cục Môi trường cho rằng địa phương đã tuân thủ các quy định theo phân cấp quản lý, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú nằm cách di tích Cột cờ Lũng Cú khoảng 500m, được xây dựng với tổng diện tích sử dụng đất là 75 ha.

Hạng mục chính của dự án gồm khu tâm linh chùa Lũng Cú có diện tích 70,5 ha; hạng mục Đại tượng Phật có diện tích khoảng 4,5 ha.

Ngày 25/10 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc triển khai dự án và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Ngày 29/10, Hà Giang thành lập đoàn kiểm tra liên nghành để thanh kiểm tra toàn bộ dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Lũng Cú.