Dự án công trình hồ Ka pét phải được trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Sáng 17.10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 38, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Trình bày Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nước sông Ka Pét phục vụ cho mục tiêu phát triển KT – XH của huyện Hàm Thuận Nam, một trong những vùng khô hạn, thường xuyên xảy ra hạn hán nhất của tỉnh Bình Thuận và cả nước. Việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Ka Pét nhằm tạo nguồn cung cấp nước ổn định phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; nước cho sinh hoạt của người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết; cấp nước cho sản xuất công nghiệp của khu công nghiệp Hàm Kiệm II; cắt giảm đỉnh lũ cho vùng hạ du sông Cà Ty (giảm lưu lượng đỉnh lũ 320m3/s, giảm mực nước lũ 55cm) đi qua thành phố Phan Thiết đồng thời cải thiện môi trường sinh thái do tăng lưu lượng xả nước về hạ du trong mùa khô.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu.

Theo Báo cáo thẩm tra sơ bộ do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng, việc xây dựng hồ chứa nước lớn trên địa bàn thường xuyên chịu khô hạn là công trình sử dụng lâu dài nên sẽ tạo ổn định phát triển KT-XH, tạo việc làm mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hạn chế tình trạng di dân tự do, tạo ổn định xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; có hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Mặt khác, hồ Ka Pét được đánh giá là công trình rất hiệu quả do có suất đầu tư xây dựng thấp, điều kiện về địa hình, địa chất rất thuận lợi cho việc xây dựng hồ chứa và góp phần cải thiện cảnh quan môi trường khu vực này.

Cũng theo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Dự án công trình hồ Ka Pét đáp ứng tiêu chí công trình công trình quan trọng quốc gia phải trình QH quyết định chủ trương đầu tư. Dự án có quá trình chuẩn bị công phu từ năm 2016 đến nay, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Hồ sơ Dự án được chuẩn bị đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí cho rằng, dự án Luật đủ điều kiện cần thiết trình QH xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại Kỳ họp tới.

Cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra sơ bộ của công trình Hồ Ka Pét, UBTVQH thống nhất trình Dự án công trình Hồ Ka Pét ra QH quyết định chủ trường đầu tư.