Cần bao lâu để rác thải của bạn phân hủy trong môi trường biển?