Bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống

Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16/9 hàng năm là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại.

Tầng ozone nằm trong tầng bình lưu của khí quyển, được xem là tấm lá chắn bảo vệ sự sống trên Trái Đất khỏi các tia bức xạ có hại từ Mặt Trời.

Nguồn: