Gia Lai: Ban quản lý rừng phòng hộ để mất hơn 545 ha rừng

Ngoài việc dể mất hơn 545 ha rừng, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur, huyện Chư Prông, Gia Lai còn chi sai gần 1 tỷ đồng từ tiền ngân sách.

Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur đã có nhiều sai phạm trong quản lý rừng.

Trong quá trình điều tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện, từ năm 2011 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur đã thực hiện quản lý, bảo vệ diện tích đất rừng được giao chưa chặt chẽ dẫn đến việc bị các tổ chức, cá nhân chặt phá, cơi nới lấy đất sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 545 ha.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh cũng phát hiện Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur đã chi sai số tiền hơn 913 triệu đồng trong giai đoạn 2013 – 2018.

Cụ thể, thanh toán phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực không đúng quy định số tiền gần 488 triệu đồng; thanh toán tiền hội nghị, tuyên truyền, công tác phí và các hoạt động của Ban không đúng quy định số tiền hơn 318 triệu đồng; thanh toán tiền quản lý, bảo vệ rừng, phục vụ công tác lâm sinh không đúng quy định số tiền gần 82 triệu đồng; thanh toán tiền xây dựng cổng hàng rào không đúng quy định số tiền hơn 8,1 triệu đồng; thanh toán và quyết toán tiền khoán quản lý bảo vệ rừng không đúng quy định số tiền gần 18 triệu đồng. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm thuộc về Trưởng ban và kế toán ban quản lý qua các thời kỳ.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi số tiền gần 1 tỷ đồng sai phạm. Đồng thời, đề nghị các đơn vị và địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm; tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng và tuyên truyền người dân không chặt phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp.