Vi phạm về tài nguyên nước, một công ty thủy điện bị phạt 160 triệu đồng

Ngày 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Thủy điện Đăk Mê, thôn Liêng Trang 1, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, số tiền 160 triệu đồng về hành vi Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Công ty CP Thuỷ điện Đăk Mê đã đăng ký, thiết kế sử dụng nước mặt để phát điện chỉ với công suất lắp máy 5.000kW, nhưng thực tế, Công ty đã sử dụng nước để chạy các tổ máy Đăk Mê 1 và Đăk Mê 2 tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng với công suất 7.000kW mà không có giấy phép sử dụng nước mặt.

Với hành vi sai phạm trên, Công ty CP Thủy điện Đăk Mê bị xử phạt 160 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 8, Điều 7 và Điều 3 Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 3.4.2017 của Chính phủ.