Gia Lai: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ để mất hơn 9.000ha rừng

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố Kết luận thanh tra số 05 chỉ rõ nhiều sai phạm trong công tác sử dụng, quản lý, bảo vệ rừng và các nguồn kinh phí tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ.

Theo đó, năm 2011, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ được giao bảo vệ, quản lý tổng diện tích 14.994ha. Trong đó, hơn 13.000ha là đất có rừng. Tuy nhiên đến năm 2014, theo hồ sơ kiểm kê rừng tại đây thì chỉ còn hơn 7.000ha đất có rừng, giảm gần 6.000ha. Tuy nhiên, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ chỉ lập biên bản vi phạm về hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép đối với 7,23 ha.

Một vụ phá rừng bị phát hiện trước đó tại Gia Lai.

Từ 2014 đến khi rà soát 2017, diện tích đất rừng thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ tiếp tục bị giảm 180,6ha. Song cũng chỉ có 15,22ha được lập biên bản.

Từ 2017 tới nay, diện tích đất có rừng do Ban Quản lý này quản lý tiếp tục giảm hơn 2.981ha. Trong đó có hơn 432ha tại 9 tiểu khu bị phá; nhiều khu vực bị phá trắng hàng trăm ha, hiện trường cây rừng bị chặt, cưa, đốt vẫn còn nguyên vẹn; một số khu vực người dân ngang nhiên dựng lán trại, sản xuất trên đất rừng đã chiếm.

Trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, từ 2013 tới 2018, đơn vị chi phụ cấp đặc biệt cho viên chức, người lao động vượt mức quy định với số tiền hơn 189 triệu đồng; chi phụ cấp thu hút không đúng đối tượng quy định là hơn 355 triệu đồng. Tổng số tiền chi chế độ không đúng quy định là hơn 702 triệu đồng.

Ngoài ra, đơn vị này còn chi trùng sửa chữa xe ô tô với số tiền gần 15 triệu đồng; không thực hiện đúng quy định việc giao khoán, tận thu lâm sản trong quá trình quản lý, bảo vệ đối với diện tích rừng trồng (100ha điều), gây lãng phí tài nguyên rừng.

Với những sai phạm như trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho rằng, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Trưởng ban phụ trách, ông Nguyễn Quang Minh – Kế toán và tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chi đạo việc thu hồi hơn 700 triệu đồng chi sai của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ vào ngân sách. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ rừng.