Bộ TN&MT: Hướng dẫn vận hành hồ chứa thủy điện lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Để chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn ở hạ du, đặc biệt là việc bảo đảm việc cấp nước an toàn cho Thành phố Đà Nẵng, ngày 27/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Công văn số 2411/BTNMT-TNN gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Thành phố Đà Nẵng và các đơn vị quản lý hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong thời gian còn lại của mùa cạn.

Công văn nêu rõ, Bộ TN&MT đã nhận được Văn bản số 2721/UBND-KTN ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện đến cuối vụ hè thu năm 2019 và Văn bản số 2945/UBND-SNN ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh vận hành của các thủy điện ĐăkMi 4, Sông Bung 4 và A Vương từ ngày 11/5 đến ngày 31/8/2019.

Sau khi nghiên cứu Kế hoạch, phương án đề xuất vận hành xả nước các hồ chứa ĐăkMi 4, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 và các hồ chứa khác trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng tại các Văn bản nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng: Trong thời gian qua, kể từ khi các hồ chứa vận hành theo hướng dẫn tại Văn bản số 1457/BTNMT-TNN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì về cơ bản đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở hạ du sông Vu Gia, đặc biệt là việc đảm bảo nguồn nước cấp cho Thành phố Đà Nẵng.

Tuy nhiên, từ nay đến hết mùa cạn năm 2019 vẫn còn hơn 03 tháng và mực nước các hồ chứa A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 đều thấp hơn so với mức yêu cầu tối thiểu từ 2m đến 9,2m tương ứng với lượng nước thiếu hụt từ 17 đến 132 triệu m3 (riêng hồ Sông Bung 4 cao hơn mực nước tối thiểu khoảng 1,87m).

Vì vậy, để chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn ở hạ du, đặc biệt là việc bảo đảm việc cấp nước an toàn cho Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với Kế hoạch vận hành xả nước các hồ chứa của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 2721/UBND-KTN ngày 17 tháng 5 năm 2019.

Riêng đối với hồ A Vương, đề nghị điều chỉnh giảm lưu lượng xả trung bình ngày xuống khoảng từ 20 đến 30 m3/s trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/6/2019 và khoảng từ 15 đến 20 m3/s trong thời kỳ từ ngày 11/6 đến ngày 31/8/2019.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các chủ hồ thực hiện việc vận hành hồ theo Kế hoạch nêu trên, bảo đảm tiết kiệm nước, cấp nước an toàn cho hạ du đến cuối mùa cạn, đặc biệt là cho Thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện các giải pháp đã nêu tại Văn bản số 1457/BTNMT-TNN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời hướng dẫn, xử lý.