Quảng Trị: Mới có 3/15 dự án nộp tiền trồng rừng thay thế

Sáng 27/5, Sở NN-PTNT Quảng Trị tổ chức hội nghị “Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án có sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh”.

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, đến nay trong 15 dự án được cấp phép đầu tư, khởi công trước và sau ngày 1/7/2019, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị thì mới có 3 dự án cơ bản đã lập hồ sơ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và phương án trồng rừng thay thế.

Ba chủ đầu tư của 3 dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế trên diện tích 225 ha.

Ngành Nông nghiệp Quảng Trị đã chuẩn bị giống cây phục vụ các dự án trồng rừng thay thế.

Với diện tích trồng rừng thay thế này, Sở NN-PTNT Quảng Trị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tổ chức trồng rừng lại đúng bằng diện tích 225 ha mà các doanh nghiệp đã nộp tiền.

Các dự án còn lại, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đã có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư triển khai lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và phương án trồng rừng thay thế.

Ông Võ Văn Hưng khẳng định, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư có môi trường tốt nhất để phát triển.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần quan tâm hơn nữa các chính sách, thủ tục đăng kí chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án có sử dụng đất rừng phục vụ cho hoạt động kinh doanh đúng pháp luật.