Đan Mạch tài trợ nghiên cứu các bể trầm tích

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Nghiên cứu và đào tạo về phân tích tổng hợp các bể trầm tích ở Việt Nam: Phần phía Bắc bể sông Hồng và miền Võng Hà Nội” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại cho dự án trên là hơn 5,9 triệu Cua ron Đan Mạch.

Thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thẩm định, phê duyệt, ký văn kiện dự án và chủ trì, triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.