Báo động tình trạng mất đa dạng sinh học trên thế giới

Trong số 8 triệu loài động, thực vật đang tồn tại trên trái đất thì có tới khoảng 1 triệu loài được dự báo sẽ tuyệt chủng trong những thập kỷ tới.

Nguồn: