Giải trình ý kiến liên quan đến việc bổ sung mỏ đá gabro Sơn Xuân, Phú Yên

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ làm rõ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 7444/BNN-KH ngày 24/9/2018 về việc bổ sung mỏ đá gabro ốp lát Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) ở Việt Nam đến năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 04/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 408/BXD-VLXD đề nghị UBND tỉnh Phú Yên làm rõ một số nội dung liên quan đối với ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 7444/BNN-KH ngày 24/9/2018 về việc bổ sung mỏ đá gabro ốp lát Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD ở Việt Nam đến năm 2020.

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 1831/UBND-ĐTXD gửi Bộ Xây dựng báo cáo, giải trình các nội dung theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 7444/BNN-KH ngày 24/9/2018, cụ thể như sau:

Về nội dung “Thuyết minh cụ thể về hiện trạng sử dụng đất tại phần diện tích dự kiến đưa vào quy hoạch: Các thông tin liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, số hộ dân chịu ảnh hưởng do bổ sung quy hoạch”.

Mỏ đá gabro ốp lát Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên có tổng diện tích 17,8ha, bao gồm:

Khu I-A diện tích 0,68ha: Hiện trạng là đất trống, cây bụi rải rác, Cty Sản xuất đá Granit – TNHH đã thực hiện thuê đất để hoạt động khoáng sản tại Hợp đồng số 409 HĐ/TĐ ngày 23/5/2005.

Khu I-B diện tích 13,2ha: Hiện trạng bao gồm 13,1ha là đất trống, cây bụi rải rác (UBND xã Sơn Nguyên quản lý khoảng 5,7ha; UBND xã Sơn Xuân quản lý 7,4ha) và 0,1ha đang trồng mía do hộ ông Võ Thơ quản lý.

Trong số 13,2ha nêu trên có 0,95ha nằm trong quy hoạch là rừng sản xuất được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định 2570/QĐ-UBND ngày 28/12/2017.

Khu II diện tích 3,5ha: Hiện trạng do UBND xã Sơn Xuân quản lý, trong đó có 2,5ha đất trống, cây bụi rải rác; còn lại có 01ha được các hộ dân canh tác trồng mía và keo.

Về nội dung “Rà soát để đảm bảo khu vực mỏ đá này không thuộc khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thuyết minh cụ thể về hiện trạng sử dụng đất tại phần diện tích thăm dò và dự kiến đưa vào quy hoạch: Các thông tin liên quan đến đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, số hộ dân chịu ảnh hưởng do bổ sung quy hoạch”.

Toàn bộ diện tích 17,8ha mỏ đá ốp lát tại Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên do Cty Sản xuất đá Granit – TNHH đề nghị bổ sung quy hoạch không nằm trong khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 25/12/2014.

Về nội dung “Rà soát, xác định cụ thể về hiện trạng rừng của khu vực đề nghị bổ sung quy hoạch theo nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng”.

Trong tổng diện tích 17,8ha mỏ đá ốp lát Sơn Xuân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đề nghị bổ sung vào quy hoạch chỉ có 0,95 ha là rừng sản xuất, không thuộc đối tượng rừng tự nhiên theo nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.