Lần đầu tiên ký hợp đồng mua điện mặt trời của hộ dân

Sáng 25.4, Công ty Điện lực Sài Gòn (quản lý cung cấp điện cho địa bàn quận 1, 3 – TPHCM), thuộc Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) ký hợp đồng mua điện với 49 khách hàng đầu tiên là hộ dân, gia đình đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất hơn 456 kWp.

Đại diện Công ty Điện lực Sài Gòn trao hợp đồng mua điện cho hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. (Ảnh: Nam Dương)

Đây là lần đầu tiên, một đơn vị thuộc EVNHCMC chính thức ký hợp đồng mua điện của các hộ dân, đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái.

Ông Phan Vân Phong Vũ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, cho biết hiện trên địa bàn quận 1, 3 đã có 70 hộ dân, đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng c ông suất 869 kWp, trong đó có 50 hộ dân, đơn vị đã lắp đồng hồ điện hai chiều để bán lại điện không dùng hết cho ngành điện.

Ký kết hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Điện lực Sài Gòn với các hộ dân. (Ảnh: Nam Dương)

Đồng thời, Công ty Điện lực Sài Gòn sẽ chi trả tiền cho các hộ dân đã ký thỏa thuận bán điện do hệ thống điện mặt trời áp mái sản xuất ra cho công ty trước đây (tính đến ngày 25.4 là hơn 15 triệu đồng).

Theo Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ Công thương, giá bán điện của hộ dân, gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho ngành điện trong năm 2019 là 2.134 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đôla Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31.12.2018 là 22.825 đồng/USD).

Mức giá này nằm giữa khung bậc 3 và 4 giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thang giá 6 bậc của ngành điện.

Công nhân của EVNHCMC lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho một hộ dân trên địa bàn TPHCM.

Kể từ năm 2020 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm và được tính bằng tiền Việt Nam đồng tương đương với 9,35 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

Đại diện EVNHCMC cho biết toàn TPHCM đã có 1.432 hộ dân, đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất trên 17.000 kWp.