Hùng vĩ thác Én nơi đầu nguồn sông Côn

Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện K’Bang (Gia Lai) có diện tích 15.900 ha. Khu bảo tồn có nhiều dòng thác đẹp, đặc biệt là thác 50 (Thác Én) hùng vĩ nơi đầu nguồn sông Côn.

Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện K’Bang (Gia Lai) có diện tích 15.900 ha. Khu bảo tồn có nhiều dòng thác đẹp, đặc biệt là thác 50 (Thác Én) hùng vĩ nơi đầu nguồn sông Côn.
Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện K’Bang (Gia Lai) có diện tích 15.900 ha. Khu bảo tồn có nhiều dòng thác đẹp, đặc biệt là thác 50 (Thác Én) hùng vĩ nơi đầu nguồn sông Côn.
Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện K’Bang (Gia Lai) có diện tích 15.900 ha. Khu bảo tồn có nhiều dòng thác đẹp, đặc biệt là thác 50 (Thác Én) hùng vĩ nơi đầu nguồn sông Côn.
Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện K’Bang (Gia Lai) có diện tích 15.900 ha. Khu bảo tồn có nhiều dòng thác đẹp, đặc biệt là thác 50 (Thác Én) hùng vĩ nơi đầu nguồn sông Côn.
Khu bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng thuộc xã Sơn Lang, huyện K’Bang (Gia Lai) có diện tích 15.900 ha. Khu bảo tồn có nhiều dòng thác đẹp, đặc biệt là thác 50 (Thác Én) hùng vĩ nơi đầu nguồn sông Côn.
Thác Én nhìn từ trong hang – Ảnh: Nắng Hạ
Thảm thực vật ở quanh khu vực thác rất đa dạng. Ảnh: Võ Việt-Nắng Hạ
8 / 13
Từ trong hang nhìn ra, dòng nước như một bức rèm. Ảnh: Võ Việt-Nắng Hạ
Vào đến thác En, du khách như lạc vào chốn bồng lai. Ảnh: Võ Việt-Nắng Hạ

Đường vào thác Én hiểm trở nên đoàn người phải chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết (Ảnh: Việt Bắc – Nắng Hạ)
Máy cày là phương tiện duy nhất có thể chở người vào thác (Ảnh: Nắng Hạ)
Nguồn: