Bộ TN-MT công bố kết quả thanh tra dự án nghỉ dưỡng của Flamingo

Bộ TN-MT vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort thuộc thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng do Công ty CP tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư.

Kết quả thanh tra cho thấy việc UBND TP.Hải Phòng quyết định cho phép Công ty Flamingo đầu tư dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải không vi phạm ranh giới di tích quốc gia đặc biệt.

Dự án nghỉ dưỡng của Flamingo – Ảnh: Internet

Dự án có quy mô diện tích đất là 47.398,6 m2 đã được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cát Hải, được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 14.11.2017.

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), TP.Hải Phòng được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 25.5.2018, khu vực bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 của Dự án thuộc chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ quy hoạch đến năm 2020.

Do vậy, việc UBND TP.Hải Phòng ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 24.11.2017 cho Công ty Flamingo thuê 20.980,4 m2 đất tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải để thực hiện Dự án là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Thời hạn cho thuê đất 62 năm là đúng quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 (do Dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, được ưu đãi đầu tư).

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND TP.Hải Phòng cấp cho Công ty CP tập đoàn Flamingo không thể hiện tên thửa đất, tờ bản đồ, loại đất cụ thể mà chỉ ghi diện tích đất được cấp và mục đích sử dụng đất ghi theo tên dự án “Xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort” là không đúng quy định tại Điều 98 Luật Đất đai năm 2013.

Trong tổng diện tích 20.980,4 m2 đất có 14.136 m2 đất đã được Sở TN&MT TP.Hải Phòng ký hợp đồng cho Công ty Flamingo thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, diện tích còn lại 6.844,4 m2 đã bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa được Sở TN-MT TP.Hải Phòng ký hợp đồng thuê đất là chưa đúng quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Cũng theo thanh tra, việc UBND TP.Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án là đúng thẩm quyền. Đối với Flamingo, công ty đã quản lý, sử dụng 47.398,6 m2 đất (gồm 20.980,4 m2 đất được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và trả tiền thuê đất hàng năm; 26.418,2 m2 đất được giao quản lý để xây dựng các công trình công cộng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao về cho địa phương bảo dưỡng) để thực hiện Dự án đúng mục đích, ranh giới (không sử dụng đất ra ngoài phạm vi Dự án).

Đối với diện tích 14.136 m2 đất (nằm trong 20.980,4 m2 mà Công ty Flamingo được thuê để thực hiện Dự án) được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, Công ty đã nộp đủ số tiền thuê đất là 60.520.004.448 đồng vào ngân sách nhà nước (chưa trừ số tiền mà Công ty được miễn, giảm).

Đối với diện tích 6.844,4 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty đã được bàn giao đất trên thực địa nhưng chưa thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort và được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 10.11.2017.

Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định; đã thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; đã đăng ký Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Tuy nhiên, vấn đề còn tồn tại là Công ty để tạm thời đá tận thu trong quá trình san gạt tạo mặt bằng vào khu vực bãi tắm Cát Cò 2 không đúng nơi quy định (hiện Công ty đã khắc phục xong); thực hiện không đúng chương trình quan trắc môi trường định kỳ (quan trắc không đúng tần suất đối với nước thải). Công ty không khai thác khoáng sản trong phạm vi Dự án.

Trong quá trình san gạt mặt bằng, Công ty tận thu đá làm vật liệu xây dựng thông thường để sử dụng và đã báo cáo Sở TN&MT, UBND TP.Hải Phòng. Bộ TN-MT kiến nghị chỉ đạo Sở TN-MT ký hợp đồng cho Công ty Flamingo thuê 6.844,4 m2 đất và điều chỉnh các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty CP tập đoàn Flamingo theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND huyện Cát Hải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt phương án.