Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm phát triển vùng theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL nhằm phát triển vùng theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chiều 29/3, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng ĐBSCL được xem là vùng trọng điểm của cả nước về sản xuất lương thực, thủy sản, cây ăn trái, có vai trò quan trọng trong xuất khẩu, nông, thủy sản cho thị trường thế giới.

Ngoài ra, ĐBSCL còn được xem là trung tâm công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệp điện năng, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp…

Tại hội thảo, tiến sỹ Lê Quốc Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam cho biết, mục tiêu của Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL nhằm phát triển vùng theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; có vai trò, vị thế quan trọng đối với quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Thu hoạch lúa Đông Xuân 2019 tại Đồng Tháp.

Vùng ĐBSCL sẽ trở thành trọng điểm quốc gia về sản xuất nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái; phát triển không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầu tư đồng bộ theo từng giai đoạn, gắn với việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, việc công bố Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt để các tỉnh ĐBSCL cũng như Bạc Liêu nắm bắt thời cơ, đưa ra định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong tương lai. Qua đó, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo Đồ án, tổng diện tích toàn vùng là 40.604 km2, gồm TP Cần Thơ và 12 tỉnh trong khu vực. Dự báo dân số, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 18-19 triệu người, trong đó dân số đô thị khoảng 6,5- 7,5 triệu người.