SNV tuyển Thực tập sinh

Đăng ngày

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Thực tập sinh trong nước, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây