SNV tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Thực tập sinh trong nước, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây