Tiết kiệm nước lưu vực Vu Gia – Thu Bồn

Trước hình thái thời tiết El Nino xuất hiện trở lại gây ra nguy cơ thiếu nước, hạn hán cho sản xuất nông nghiệp trong năm nay tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đã khuyến cáo các địa phương sử dụng nước tiết kiệm vụ ĐX để ứng phó với tình hình, thiếu nước và khô hạn vụ HT.

Các hồ chứa nước tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đảm bảo nước tưới vụ ĐX

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay lượng mưa thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm là 13,36% và thấp hơn năm 2017 là 36,9%; dự báo trong thời gian tới lượng mưa trong tháng tới thấp hơn trung bình khoảng 44,0mm.

Do lượng mưa ít nên lượng nước bổ sung về các hồ chứa cũng giảm. Hiện nay, tại lưu vực Vu Gia – Thu Bồn có 17 công trình thủy lợi với tổng dung tích hữu ích thiết kế là 423,49 triệu m3. Hiện tại, tổng dung tích hữu ích của 17 hồ là 397,86 triệu m3, đạt 93,95% so với thiết kế.

Hầu hết các hồ chứa đang đầy hoặc xả tràn, tuy nhiên dung tích trữ trung bình đều thấp hơn cùng kỳ so với TBNN. Trong khi đó nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy điện tham gia bổ sung nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho hạ du lưu vực Vu Gia – Thu Bồn đều thấp hơn so với trung bình các năm 2017, 2018. Trong đó, hồ thủy điện A Vương có dung tích hữu ích đạt dưới 42% so với dung tích hữu ích thiết kế; hồ ĐăkMi 4, Sông Bung 4 và Sông Tranh 2 đạt trên 80% dung tích hữu ích thiết kế. Lượng nước bổ sung cho hạ du của các hồ thủy điện hiện tại đạt 93,63 m3/s.

Cũng theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, với diện tích sản xuất trong vụ ĐX là 17.938,19/17.938,19ha, do vậy tổng nhu cầu nước từ nay đến cuối vụ ĐX 2018 – 2019 của 17 công trình thủy lợi trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn khoảng 107,07 triệu m3. Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 31/3/2019, cho thấy tổng dung tích trữ của 17 hồ chứa đến cuối vụ ĐX còn 385,75 triệu m3 (lượng nước còn lại trong các hồ là 75,6% so với dung tích thiết kế).

Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy toàn bộ 17 công trình thủy lợi trong lưu vực đáp ứng đủ nước sinh hoạt và 100% diện tích tưới theo kế hoạch. Tuy nhiên do lượng mưa thấp hơn TBNN nên nhiều vùng sản xuất ngoài các công trình thủy lợi của tỉnh Quảng Nam có nguy cơ bị khô hạn ngay trong vụ ĐX tại các huyện Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức.

Căn cứ vào tình hình nguồn nước hiện có tại các công trình thủy lợi lưu vực Vu Gia – Thu Bồn và lượng mưa thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đưa ra khuyến cáo: Đối với vùng sản xuất nông nghiệp thuộc phạm vi 17 công trình thủy lợi sẽ đảm bảo cấp nước đầy đủ cho vụ ĐX 2018-2019. Tuy nhiên chính quyền và người dân vẫn cần phải sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước cho vụ HT 2019.

Đối với vùng sản xuất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi của các công trình thủy lợi: Với những khu vực đồng bằng thì tình hình hạn hán được dự báo không gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với khu vực miền núi do lượng mưa lũy tích từ đầu mùa mưa thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm nên nguy cơ hạn hán rất có khả năng xảy ra. Vì vậy, đối với những vùng này cần tích trữ nước, đồng thời sử dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, nạo vét kênh mương thường xuyên, giảm tổn thất bốc hơi mặt ruộng…