Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I năm 2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Bộ vừa phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt I năm 2019.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chì, kẽm ở 2 khu vực trên địa bàn huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), gồm: Khu Lũng Mơ – Đồng Chang, xã Tân Tiến với diện tích 167,48ha; khu Sơn Đô, xã Xuân Vân với diện tích 63,39ha. Hai khu vực này đều nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm đến năm 2020, có xét đến năm 2030, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 13-11-2015.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu năm 2019 chưa thực hiện xong việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực mỏ đã được phê duyệt trong kế hoạch, phần còn lại sẽ được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.