Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo bảo vệ rừng tự nhiên

Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được chỉ đạo tích cực từ cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp và các ngành. Nhiều biện pháp đã được triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

Tuy nhiên, gần đây tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép liên tiếp xảy ra trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Dũng và tiếp tục có diễn biến khó lường, nhất là hiện nay đã vào thời vụ chuẩn bị trồng rừng, nguy cơ xảy ra phát vén rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế tăng cao. Thời tiết nắng nóng, khô hạn được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra, diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh đều có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã nâng cao và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Địa phương để xảy ra phá rừng, cháy rừng phải chủ động xử lý kịp thời; làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã và các chủ rừng chủ động bố trí lực lượng bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tuần tra, kiểm tra rừng trên địa bàn quản lý nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng chặt phá, khai thác, đốt rừng trái phép, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật. Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, thường trực phòng cháy 24/24 giờ tại các chòi canh lửa, chốt, trạm bảo vệ rừng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần cần thiết để chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường lực lượng kiểm lâm về cơ sở, đặc biệt là những điểm nóng thường xuyên xảy ra cháy rừng, phá rừng. Tăng cường kiểm tra rừng, nhất là khu vực rừng tự nhiên; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi đốt, phá rừng để trồng rừng kinh tế, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Tỉnh cũng chỉ đạo thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; chủ động dự báo và thông tin cảnh báo cấp cháy rừng xuống các địa phương, chủ rừng và nhân dân để chủ động phòng ngừa.

Các đơn vị chủ rừng (là các tổ chức) thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng; phát hiện, ngăn chặn tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép trên diện tích được giao quản lý; kịp thời phát hiện, báo cáo về các vụ đốt, phá, khai thác rừng trái phép theo quy định. Đồng thời canh gác, trực phòng cháy 24/24 giờ tại các chốt, trạm bảo vệ rừng, các khu rừng trọng điểm cháy để sớm phát hiện điểm cháy; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, hậu cần cần thiết để chữa cháy rừng.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo nhiệm vụ được phân công.

Được biết, đến ngày 31/12/2017, hiện trạng, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tỉnh Bắc Giang có tổng diện tích đất có rừng là 145.298ha, trong đó, rừng tự nhiên 57.012ha, rừng trồng cây lâm nghiệp 88.286ha, rừng trồng cây đặc sản 6.843ha. Về đất quy hoạch phát triển rừng, đất đã trồng rừng chưa đạt tiêu chí thành rừng chiếm 14.270ha, đất chưa có rừng là 9.117ha. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2017 là 37,3%.