Quảng Nam: Hơn 13 tỷ đồng tăng khả năng chống chịu của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển

Tỉnh Quảng Nam vừa điều chỉnh, phê duyệt Kế hoạch hoạt động, dự toán chi tiết và bổ sung đơn vị thực hiện dự án thành phần “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tại Quảng Nam năm 2019 là: 13.301.063.000 đồng.

Quảng Nam là một trong những địa phương bị tác động ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây

Trong đó, vốn ODA là: 12.801.063.000 đồng (tương đương 548.343 USD), vốn đối ứng của tỉnh Quảng Nam: 500.000.000 đồng. Cùng với đó, bổ sung đơn vị quản lý, thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh Quảng Nam thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng hoàn thành 180 nhà phòng, chống bão lũ tại 04 huyện, thị xã (Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn); Quản lý bảo vệ 154,47 ha và trồng mới 17,2 ha rừng ngập mặn tại 04 huyện, thành phố (Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình, Hội An); Tổ chức 12 lớp tập huấn tăng cường năng lực cho các chủ rừng, cộng đồng và hộ gia đình. Tổ chức 32 lớp đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các huyện: Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, TX.Điện Bàn và TP.Tam Kỳ…

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam (chủ dự án thành phần) và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông, Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh đảm bảo đúng quy định.

Tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại Quảng Nam

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh tài trợ và với sự hỗ trợ của UNDP được bắt đầu triển khai thực hiện từ cuối năm 2017 tại các tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Cà Mau.

Mục tiêu của dự án là tăng khả năng chống chịu của các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển trước các tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam, thông qua: nhà ở an toàn cho các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương do bão lụt ngày càng gia tăng; tăng mạnh tỉ lệ che phủ rừng ngập mặn cung cấp khu đệm tự nhiên giữa biển và các cộng đồng ven biển; thông tin rủi ro khí hậu đáng tin cậy giúp hướng dẫn lập kế hoạch được thông tin rủi ro và chống chịu với biến đổi khí hậu.

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết các hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2018 của dư án, do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Xây dựng vừa tổ chức cho biết, tính đến cuối năm 2018, với sự hỗ trợ của dự án, đã có 1.098 căn nhà an toàn chống bão lụt được xây dựng, gần 200 ha rừng ngập mặn được trồng và phục hồi, đồng thời khoảng 11.000 cán bộ ở các cấp và người dân ở 100 xã được tập huấn về lập kế hoạch và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng .

Dự kiến sẽ có hơn 1.300 căn nhà an toàn sẽ được xây dựng tại 5 tỉnh các vùng dự án, phục hồi hơn 1.300 ha và tổ chức tập huấn rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho 152 xã trong năm 2019. Dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 5 năm 2021.