Tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản.

Trong thời gian qua, tình hình khai thác, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản trên các tuyến, địa bàn, vùng biển trọng điểm diễn biến khá phức tạp, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 18/12/2018, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành Công văn số 24/BCĐ389-VPTT về tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép khoáng sản.

Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép khoáng sản trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải và đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép khoáng sản. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận chuyển trái phép khoáng sản.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (nhà ga, cảng) đặc biệt là tại các cảng biển, cảng bến thủy nội địa, ga đường sắt và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện; kiên quyết từ chối vận chuyển trái phép khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Thủ trưởng nhà ga, cảng và doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển tại đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị cần có phương án cụ thể để triển khai và phối họp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển trái phép khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ rõ ràng; báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai thực hiện về Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Nguồn: