Quảng Nam: Ngăn chặn và xử phạt hành vi khai thác khoáng sản trái phép

Để chấn chỉnh và ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịp Tết Kỷ Hợi – 2019 khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn yêu cầu thủ trưởng các địa phương và sở, ngành liên quan tập trung, phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ…

Nạn cát tặc gây sạt lở nặng bờ sông Thu Bồn (Quảng Nam)

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nắm bắt thông tin, theo dõi, kiểm tra, nắm chắc địa bàn nhằm kịp thời phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn và chủ động huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ ngay và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt quá khả năng xử lý của UBND cấp xã thì báo cáo ngay UBND cấp trên trực tiếp để phối hợp thực hiện.

Nếu UBND cấp xã để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn kéo dài, gây bức xúc trong dư luận hoặc báo chí phản ánh thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan.

Xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với các khu vực dễ xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép; khi nhận được báo cáo của UBND cấp xã hoặc khi phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn phải huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ ngay và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt quá khả năng xử lý của UBND cấp huyện thì báo cáo ngay UBND tỉnh để chỉ đạo lực lượng vũ trang phối hợp thực hiện. Nếu không chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nội dung nêu trên hoặc để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép kéo dài, gây bức xúc trong dư luận hoặc báo chí phản ánh thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với chủ tịch UBND cấp huyện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan.

Báo cáo tình hình thành lập và kết quả thực hiện của các trạm chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15/6/2018, trong đó nêu rõ: Kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; giải pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị…

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức lực lượng tăng cường trinh sát, mai phục, tuần tra, bắt giữ, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, trong đó ưu tiên tập trung vào cát, sỏi lòng sông thuộc địa bàn các huyện, thị xã, TP như: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và khoáng sản vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng tăng cường bám sát địa bàn cơ sở, hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng pháp luật và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn khu vực biên giới, không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong địa bàn quản lý.

Đề nghị Cục Quản lý thị trường Quảng Nam phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra, mai phục, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, không có đầy đủ chứng từ liên quan giao dịch mua bán.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng có liên quan của Sở tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản không có đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các phòng chức năng của Sở phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và thường xuyên theo dõi tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý kịp thời…

Ưu tiên, tập trung ngăn chặn, xử lý đối với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản cát, sỏi trái phép trên địa bàn các địa phương như: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn huyện Phú Ninh và các huyện miền núi. Trường hợp cần thiết, các phòng, đơn vị chức năng thuộc các sở, ngành nêu trên có thể phối hợp các Sở, ban, ngành khác của tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của các huyện, thị xã, TP tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét, xử lý. Các hành vi vi phạm phải được xử lý ở mức độ nặng nhất.