Hội thảo quốc tế về quản lý kinh tế trong ngành khai khoáng lần thứ 4

Hội thảo do Đại học Mỏ Địa chất phối hợp với Đại học kỹ thuật Georg Agricola Bochum (CHLB Đức) tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/11 tại Hà Nội với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ các nước Đức, Brazil, Ấn Độ, Thái Lan, Peru, Myanmar và Việt Nam.

Hội thảo

Với 3 phiên thảo luận về chủ đề phát triển bền vững trong ngành khai khoáng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chính sách tài nguyên thiên nhiên, các đại biểu đã tập trung chia sẻ, trao đổi về nội dung quản trị tài chính, nguồn nhân lực, đánh giá rủi ro, bảo vệ môi trường và giải quyết những thách thức sinh thái…

Các đại biểu cho rằng để ngành khai khoáng phát triển bền vững, Việt Nam cần xây dựng đồng bộ chính sách khai thác khoáng sản phù hợp cam kết quốc tế, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong khai thác khoáng sản cũng như nâng cao hiệu quả quản trị, thực thi chính sách và quản lý nguồn thu từ khai khoáng.

Ngày 20/11, các đại biểu đi thực địa tại mỏ đá kim Núi Pháo, Thái Nguyên.