Trung Quốc cấm dùng sừng tê giác, xương hổ làm thuốc

Nguồn: Truyền hình Thông tấn – VNews