Tạm dừng khai thác mỏ cát ở Phú Yên nếu không khắc phục sai phạm

UBND tỉnh Phú Yên đã có chỉ đạo đối với các doanh nghiệp khai thác cát có hành vi vi phạm bị cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu chấn chỉnh trong thời gian qua.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7, khóa VII, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà đã cam kết việc lập lại trật tự khai thác khoáng sản. Đồng thời, trong thời gian qua, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Tuy nhiên, UBND tỉnh cho rằng, thực tế hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp của các cơ quan chức năng và địa phương trong việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản còn thiếu chặt chẽ; chưa tính toán cụ thể việc khơi thông dòng chảy khi lâp quy hoạch khoáng sản; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chưa tuân thủ đầy đủ các quy định như chưa lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận chuyển để theo dõi thông tin liên quan, khai thác không đúng phạm vi, ranh giới được cấp phép, kê khai khối lượng khai thác…

Hoạt động khai thác khoáng sản trên sông Đà Rằng, Phú Yên.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2018 đối với 4 khu vực mỏ cát xây dựng; trong đó, lưu ý tham mưu đề xuất cụ thể trách nhiệm của chính quyền địa phương và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản…

Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh (ngày 22.10) trên cơ sở quy định của pháp luật và kết quả kiểm tra thực tế, tham mưu quản lý và xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị có hành vi vi phạm (về môi trường; hoạt động của camera giám sát; công khai thông tin ranh giới mỏ, khai thác sai vị trí và tiêu thụ không đúng quy định; kê khai khối lượng khai thác, việc xuất hóa đơn…).

Trong đó, UBND tỉnh lưu ý nếu các chủ mỏ cát không khắc phục các sai phạm trong tháng 11 này thì yêu cầu tạm ngừng ngay hoạt động khai thác. Đồng thời, hoạt động khai thác của các doanh nghiệp cũng sẽ bị đình chỉ nếu trong năm 2018 không hoàn thành việc lắp đặt trạm cân.

Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân buông lỏng, tạo kẽ hở trong công tác quản lý khoáng sản.

Như Lao Động đã thông tin, vừa qua, qua kiểm tra 23 doanh nghiệp khai thác cát, Sở TNMT đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, trong đó có nhiều doanh nghiệp khai thác cát ngoài ranh giới cho phép, không thực hiện cắm bảng công khai thông tin về khu vực mỏ khoáng sản, không lắp đặt camera tại khu vực khai thác…