Nghịch lý doanh thu Khoáng sản Bắc Kạn tăng 38%, lợi nhuận giảm 77%

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét của CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (BKC) cho thấy, doanh thu của doanh nghiệp này tăng trưởng 38% trong 6 tháng đầu năm 2018 nhưng lợi nhuận lại giảm tới 77% so cùng kỳ 2017.

Nghịch lý doanh thu tăng, lợi nhuận giảm

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, BKC đạt 131,4 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 36 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017, tức tăng trưởng 38%.

Doanh thu Khoáng sản Bắc Kạn tăng 38%, lợi nhuận giảm 77% trong nửa đầu 2018.

Giá vốn bán hàng trong kỳ là 123,1 tỷ đồng, cao hơn con số 76,6 tỷ đồng của nửa đầu 2017, tức tăng 61%.

Do giá vốn tăng cao đẩy lợi nhuận gộp của BKC trong 6 tháng xuống còn 8,2 tỷ đồng, tức giảm 56%.

Trong kỳ, BKC thu 84,6 triệu đồng lãi từ tiền gửi và cho vay, tăng tới 970,8%. Trong khi đó, chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, đạt 520 triệu đồng. Con số này thấp hơn rất nhiều so với hơn 5 tỷ đồng của 6 tháng đầu 2017, tức giảm 89,6%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong thời gian này là 7,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 7,8 tỷ đồng của cùng kỳ 2017. Trong đó, chi trả lương nhân viên là 5,1 tỷ đồng, chi đồ dùng văn phòng 151 triệu đồng, khấu hao tài sản 260 triệu, chi phí dịch vụ mưa ngoài 1,1 tỷ đồng, chi bằng tiền khác hơn 680 triệu đồng…

Lợi nhuận thuần của BKC trong kỳ là 567 triệu đồng, giảm 90,4%.

Lợi nhuận sau thuế trong thời gian này chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm 77% so cùng kỳ.

Nợ khủng

Hiện tại, CTCP Khoáng sản Bắc Kạn vẫn đang nợ gần 123 tỷ đồng, trong đó hơn 119 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và hơn 3,3 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Kết quả kinh doanh của BKC trong 6 tháng đầu năm.

Nợ nần lớn đã khiến BKC phải trả hơn 2,2 tỷ đồng tiền lãi vay.

Chủ nợ lớn nhất của BKC là Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (hơn 29,9 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (12,5 tỷ đồng)…

Tính đến 30/6, CTCP Khoáng sản Bắc Kạn nợ thuế hơn 10,8 tỷ đồng.

BKC cũng có khoản nợ xấu lên đến hơn 5,2 tỷ đồng khó có khả năng thu hồi.

Tại báo cáo, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan việc trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản Bắc Kạn – Lào, trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán lưu ý khoản mục trả trước ngắn hạn với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng và công trình xây dựng cơ bản dở dang tồn đọng với giá trị hơn 778 triệu đồng tại báo cáo tài chính của Công ty con – Công ty TNHH Việt Trung.