UBND Bình Định yêu cầu báo cáo kết quả xử lý phá rừng trước 15.9

Ngày 16.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo xử lý vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm xảy ra tại tiểu khu 142, 145 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về vụ cưa hạ 23 cây gỗ dổi lâu năm. Ảnh: X.N 

Ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở NNPTNT thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan khi để xảy ra vụ phá rừng trên. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm và có hình thức xử lý lãnh đạo và các cán bộ kiểm lâm có liên quan.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch tỉnh cũng giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, cán bộ UBND xã Vĩnh Sơn khi để xảy ra vụ phá rừng trên địa bàn. Kiểm điểm lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 15.9.

Bên cạnh đó, ông Trần Châu còn giao cho CA tỉnh chỉ đạo các lực lượng giúp CA huyện Vĩnh Thạnh khẩn trương điều tra, truy tìm bằng được thủ phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có 23 cây gỗ dổi bị chặt với khối lượng gỗ gần 107m3, chủ quản lý là BQL rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh. Ảnh: X.N

Đồng thời, giao Sở NNPTNT tiến hành rà soát, bổ sung quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục rà soát, tăng cường lực lượng kiểm lâm cho các huyện miền núi; đồng thời, thường xuyên tiến hành luân chuyển lãnh đạo các Hạt kiểm lâm gắn với giao nhiệm vụ quản lý diện tích rừng trên từng địa bàn.

Trước đó, vào ngày 22-23.7, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh phối hợp BQL rừng phòng hộ, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và UBND xã Vĩnh Sơn đã kiểm tra và phát hiện 15 cây gỗ dổi (nhóm 3) bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 142 và 145 (thuộc địa bàn xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh). Mở rộng kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện thêm 8 cây dổi bị cưa hạ và vận chuyển khỏi hiện trường.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp – Nông thôn tỉnh Bình Định (thuộc Sở NNPTNT), có  23 cây bị chặt với khối lượng gỗ gần 107m3; chủng loại gỗ dổi (nhóm 3), chủ quản lý là BQL rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh.

Nguồn: