Giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển thích ứng biến đổi khí hậu

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn góp phần phát triển ngành thủy sản vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh phức tạp của biến đổi khí hậu.

Nhiều địa phương đã thay đổi cơ cấu sản xuất nuôi trồng thủy sản, thích ứng BĐKH. Ảnh: Công Hân

Đề tài mang mã số BĐKH.18/16-20 do PGS. TS Hoàng Ngọc Khắc, Viện Nghiên cứu Biến đổi toàn cầu và Phát triển bền vững, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam làm Chủ nhiệm.

Theo đánh giá, tại Việt Nam trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển hiện nay, các mô hình nuôi trồng thủy sản đã và đang được người dân triển khai như: nuôi quảng canh cải tiến tôm kết hợp tôm – lúa, tôm – rừng, kết hợp với cua, rong câu, các loại cá nước lợ, nuôi quảng canh cải tiến cá biển, nhuyễn thể nuôi ngao bãi triều hoặc trong ao đầm nước lợ… là những mô hình có tiềm năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, các mô hình này chưa được triển khai nghiên cứu và thử nghiệm  để có thể đạt được kết quả và mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, các nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn góp phần phát triển ngành thủy sản vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh phức tạp của biến đổi khí hậu.

Đề tài đã hoàn thành 20 báo cáo công việc và 01 báo cáo biên tập số liệu khí tượng thủy văn, hải văn 05 năm gần đây (2012 – 2016) cho khu vực duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thuộc 02 nội dung. Đã thực hiện thu thập, xử lý số liệu, tài liệu, các bản đồ liên quan đến thủy sản và nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho khu vực nghiên cứu; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) ven biển thông minh với biến đổi khí hậu vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo đánh giá của các nhà khoa học, thực tế đã chứng minh, nhiều địa phương đặc biệt là các vùng ngập mặn đã thay đổi cơ cấu sản xuất từ hai vụ lúa sang một vụ lúa/một vụ tôm/cá và thích nghi tốt với biến đổi khí hậu (BĐKH), bảo đảm đời sống của người dân mà không tốn quá nhiều chi phí đầu tư ngăn mặn. Bởi vậy, đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển thông minh thích ứng biến đổi khí” có ý nghĩa thiết thực không chỉ tại các vùng duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mà còn trong cả nước.