Nghiên cứu phát triển cảng biển theo hướng ”cảng xanh”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu và áp dụng phát triển cảng biển theo hướng “cảng xanh” thân thiện môi trường.

Theo bài đăng trên báo Saigon Times, các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh việc phát triển cảng biển theo hướng “cảnh xanh” thân thiện môi trường để hạn chế ô nhiễm bởi hoạt động vận tải tàu biển, chất thải từ các cảng biển.

Các tàu vào neo đậu tại cảng Cửa Việt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Hiện tại nhiều cảng biển, lượng dầu mặt nước khá cao và chưa được thu gom, xử lý. Để xây dựng “cảng xanh” phải có hành lang pháp lý về xây dựng và vận hành cảng biển, có chế tài ràng buộc để giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Về bài báo trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu và áp dụng.

Nguồn: