Thông qua thỏa ước tín dụng hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nội dung Thỏa ước tín dụng của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho Chương trình “Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2”.

Thủ tướng Chính phủ giao lãnh đạo Bộ Tài chính ký Thỏa ước tín dụng trên với đại diện có thẩm quyền của AFD.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt việc tiếp nhận khoản vay trị giá 20 triệu Euro của AFD cho Chương trình “Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.