Bài học kinh nghiệm về phát triển du lịch tại các VQG và Khu BTTN

Đây là chủ đề năm 2018 của Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, lần thứ nhất  do Liên hiệp các Hội Khoa hoc ṿ à Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hơp v ̣ ớ i Trung tâm Bảo tồn Đa dang Sinh h ̣ oc Ṇ ước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), nhóm Nghiên cứu – Giảng day Ṃ ôi trường và Tài nguyên sinh vật,  Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) tổ chức diễn ra vào ngày 24/7 tại Đà Nẵng.

Hội thảo được tổ chức quy mô tại Đà Nẵng với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, tổ chức xã hội, các trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Voọc mũi hếch tại Bán đảo Sơn Trà (Ảnh: GreenViet)

Mục tiêu Hội thảo nhằm chia sẻ bài học kinh nghiệm trong phát triển du lịch tại các hệ sinh thái tự nhiên, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, sẽ tập trung trao đổi về một số nội dung quan trọng như áp lực của du lịch lên bảo tồn đa dạng sinh học tại các VQG, Khu BTTN, đồng thời tham vấn đa bên nhằm đề xuất các mô hình du lịch sinh thái phù hợp cho các VQG, khu BTTN để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Ảnh: PanNature

Các khuyến nghị tại Hội thảo sẽ được gửi đến Hội đồng nhân dân các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trước kỳ họp HĐND cuối năm để cung cấp những bài học kinh nghiệm về các thành công và thất bại trong tổ chức hoạt động du lịch tại VQG và KBT.

Mời Quý độc giả tham khảo tài liệu Hội thảo TẠI ĐÂY.

Nguồn:
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)