Bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu

Ngày 18/7, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2651/QĐ-UBND, phê duyệt và dự toán kinh phí Dự án khoa học “Điều tra, đánh giá hiện trạng, bảo tồn các loài linh trưởng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa (2019-2021)”. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu thực hiện dự án trong phạm vi vùng lõi và vùng đệm khu bảo tồn.

Linh trưởng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Trong thời gian thực hiện Dự án, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu sẽ điều tra hiện trạng, sự phân bố quần thể, giới tính, sinh cảnh sống, thành phần thức ăn và các mối đe dọa để bảo tồn loài linh trưởng này. Đồng thời, tổ chức 53 hội nghị tại 53 thôn, bản để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và ký cam kết bảo vệ các loài linh trưởng quý hiếm.

Bên cạnh đó, Ban quản lý Dự án cũng thực hiện 11 kế hoạch phối hợp với 11 chính quyền địa phương nhằm kiểm soát súng săn tại 53 thôn, bản vùng đệm khu bảo tồn. Dự án sẽ thực hiện in ấn 1.000 bản poster, 5.000 tờ rơi, dựng 8 bảng tuyên truyền về sự quý hiếm của các loài linh trưởng tại các điểm tập trung dân cư, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa đến các loài linh trưởng.

Hiện số lượng các loài linh trưởng quý đang bị suy giảm bởi sự săn bắn, phá rừng trái phép của người dân, nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời thì các loài này sẽ bị tuyệt chủng. Dự án này sẽ giúp Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu quản lý, bảo vệ tốt hơn các loài linh trưởng, đồng thời ngăn chặn tình trạng săn bắn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của tự nhiên.

Các loài linh trưởng bao gồm một số họ như cu li lớn, cu li nhỏ, khỉ mốc, khỉ đuôi dài, voọc xám. Thông thường loài linh trưởng sống trong các khu rừng nhiệt đới, cận nhiệt đới thuộc châu Phi và châu Á. Tại Việt Nam, các họ linh trưởng hay sống tại Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, hiện nhiều họ linh trưởng đã có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.