Pak Lay cần rút kinh nghiệm từ các đập đang được xây dựng trên dòng chính Mê Kông

Tin từ Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) cho hay ngày 13/6, Ủy ban sông Mê Kông Lào đã đệ trình bản mô tả chi tiết dự án thủy điện Pak Lay để Ủy hội sông Mê Kông quốc tế (MRC) xem xét và thông báo cho các nước thành viên  theo yêu cầu của Hiệp định Mê Kông năm 1995.

Bản đồ đập thủy điện trên sông Mê Kông

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, VRN tiếp tục bảo lưu quan điểm cho rằng phát triển thủy điện trên dòng chính Mê Kông sẽ đẩy cuộc sống của 70 triệu dân trong lưu vực lâm vào cảnh khó khăn và gây tác động tiêu cực lớn đến ngành thủy sản, nông nghiệp, đồng thời gây thay đổi hệ sinh thái, sinh kế của cộng đồng người dân hạ lưu vực.

Về quy trình Thông báo, Tham vấn và Thỏa thuận trước (PNPCA) của dự án thủy điện Pak Lay, VRN khuyến nghị MRC cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ trường hợp thủy điện Xayabury, Don Sahong và Pak Beng. Cụ thể: Quy trình PNPCA cần có đánh giá đầy đủ các tác động tổng thể, tích lũy của các dự án thủy điện trên dòng chính thay vì thực hiện theo từng dự án thủy điện riêng rẽ như hiện nay. Sau khi hoàn thành quá trình tham vấn, cần công bố chính thức về quyết định cuối cùng đối với dự án này.

Nguồn: