Phanh phui hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực khoáng sản ở Lào Cai

Ngày 11/6, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 901/TB-TTCP về việc việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015​.

Hàng loạt sai phạm về lĩnh vực khoáng sản ở Lào Cai

Hàng loạt sai phạm ở địa phương này đã bị phanh phui, đặc biệt là dấu hiệu tiếp tay của chính quyền nhằm ban hành các chính sách có lợi cho doanh nghiệp, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn 2005 đến 2015, UBND tỉnh Lào Cai chưa ban hành kịp thời một số văn bản quy định về phí bảo vệ môi trườngvà tính thuế tài nguyên chưa sát với giá khoáng sản thực tế của thị trường, dẫn đến có lợi cho doanh nghiệp và thất thu ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài Chính, Cục trưởng Cục Thuế giai đoạn 2008 – 2012.

Ngoài ra, việc lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu thông thường không đúng với nghị định của Chính phủ. Có 13 dự án khoáng sản được giới thiệu địa điểm với diện tích vượt so với quy hoạch 196,77ha vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp; 11 dự án nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,41ha…

Đặc biệt, đối với dự án khai thác, tuyển và luyện vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương, việc giới thiệu địa điểm và thông báo quỹ đất quy hoạch là 21,18ha, nhưng Bộ TN-MT cấp giấy phép tới 112ha, sau đó UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư tăng tiếp lên 151,18ha, tức vượt so với quy hoạch 130ha.

Dự án khai thác mỏ vàng gốc Sa phìn và Tsuha đã được cho thuê 9,6ha đất rừng phòng hộ và 9,654ha đất chưa sử dụng nhưng quy hoạch là rừng phòng hộ, 15,83ha quy hoạch đất rừng sản xuất… Đây là những diện tích không được quy hoạch hoạt động khoáng sản nhưng Bộ TN-MT và UBND tỉnh Lào Cai vẫn tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác…

Về nghĩa vụ tài chính, giai đoạn 2008 – 2011, UBND tỉnh Lào Cai không ban hành các văn bản dẫn đến việc thất thoát ngân sách Nhà nước. Qua thanh tra tại 6 chủ đầu tư, thất thoát ngân sách tổng số tiền hơn 95,2 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là các diện tích vượt quy hoạch, thu hồi giấy phép các doanh nghiệp vi phạm…

Xem xét thu hồi về ngân sách Nhà nước tổng số tiền sai phạm 82.927.537.000 đồng. Tiến hành kiểm điểm làm rõ các sai phạm các cá nhân liên quan. Chỉ đạo cơ quan công an tiến hành xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháo luật các sai phạm trong tận thu khoáng sản…

Nguồn: