TP Hồ Chí Minh: Ô nhiễm tiếng ồn gia tăng

Theo Kết quả đo tiếng ồn tại 150 điểm quan trắc đặt trên 30 tuyến đường của TP HCM nhằm phục vụ nghiên cứu thì hầu hết số lần đo vượt tiêu chuẩn ở mức cao.

Trong đó ngay cả thời gian ban đêm (22h đến 6h sáng hôm sau) thì mức độ tiếng ồn đo được vẫn vượt quá giới hạn gấp nhiều lần.

Riêng tại 6 trạm quan trắc tại ngã tư An Sương, ngã sáu Gò Vấp, vòng xoay Hàng Xanh, ngã tư Đinh Tiên Hoàng – Điện Biên Phủ, vòng xoay Phú Lâm và ngã tư Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Văn Linh do Chi cục Bảo vệ môi trường TP HCM thực hiện, với số lần đo nhiều lần đạt trên 85 dB, vượt ngưỡng tiếng ồn cao nhất cho phép.