Gia Lai thanh tra việc mất 240 ha rừng trồng

UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ “tung tích” 240 ha rừng trồng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai.

Việc mất 240 ha rừng tại ban quản lý rừng phòng hộ Ia Grai được phát hiện mới đây, khi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai thực hiện chương trình kiểm tra thực tế diện tích rừng trồng thay thế giai đoạn 2011-2015.

Theo kết quả kiểm tra, giai đoạn 2002-2005 và năm 2010, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai được giao trồng 454,5 ha rừng tại các Tiểu khu 334 (thuộc xã Ia O) và Tiểu khu 365 (thuộc xã Ia Chía). Tổng kinh phí thực hiện trên 10 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, đơn vị để mất 240 ha rừng trồng.

Tuy nhiên, trên thực địa, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Gia Lai chỉ đo được 240 ha, bằng hơn 1 nửa so với diện tích được giao. Trong đó, diện tích trồng năm 2002 thiếu 17,3 ha, năm 2003 thiếu 56,6 ha; năm 2004 thiếu 86,4 ha; năm 2005 thiếu toàn bộ 80 ha. Chỉ riêng diện tích rừng trồng năm 2010 còn nguyên vẹn.

Về lý do dẫn đến thực trạng này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai giải trình, đó là do người dân lấn chiếm. UBND tỉnh Gia Lai cho rằng giải trình như vậy là không thuyết phục vì trước đợt kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị chưa từng có báo cáo, thống kê về việc bị mất rừng. Trong các đợt phân bổ kinh phí hàng năm, ban này vẫn nhận đủ kinh phí chăm sóc, phòng – chống – chữa cháy cho toàn bộ 454,5 héc ta.