Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2018, số mẫu giám sát còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, quả, chè, ô nhiễm vi sinh trong thịt, tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong sản phẩm thịt, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2017. Tất cả cán bộ làm công tác quản lý ATTP các cấp được tập huấn, cập nhật kiến thức về ATTP.

Số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản kiểm tra đạt yêu cầu xếp loại A, B về điều kiện bảo đảm ATTP tăng 10% so với năm 2017. Thành phố giao các sở, ngành, chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức triển khai các đề án, chương trình vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, Global GAP… và hệ thống quản lý ATTP tiên tiến HACCP, ISO 22000; tăng cường ứng dụng các hình thức truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhất là ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử…

Tổ chức lại giao thông đường Kim Giang, đường bờ sông Tô Lịch

Sở Giao thông vận tải vừa thông báo về việc thí điểm tổ chức lại giao thông trên đường Kim Giang và đường bờ trái sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Nhà máy Sơn tổng hợp đến nút giao cầu Tó – Kim Giang – Phan Trọng Tuệ từ nay đến hết ngày 10-4.

Phương án này không cho phép ô-tô từ cầu Tó đi vào đường Kim Giang (đến Nhà máy Sơn tổng hợp), đoạn cấm dài 600 m; riêng xe buýt được phép hoạt động. Đường bờ trái sông Tô Lịch cấm ô-tô từ cầu TB 1919 đi qua cầu Tó, ra Phan Trọng Tuệ; cấm dừng đỗ xe cả hai chiều trên đường Kim Giang và đường bờ trái sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Dậu đến cầu Tó; cấm dừng đỗ xe cả hai chiều trên đường Cầu Bươu, Phan Trọng Tuệ, trong phạm vi 200 m tính từ nút giao cầu Tó.

Sau thời gian thí điểm, Sở Giao thông vận tải sẽ rút kinh nghiệm và có phương án tổ chức giao thông chính thức.

Nguồn: