Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh niên

Từ tháng 3 đến hết tháng 7-2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh trên cả nước, địa điểm tập trung tại khu vực đông dân cư, nhà máy, cơ quan, trường học.

Theo đó, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh, tập trung vào các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thanh thiếu niên và nhân dân; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường; thành lập mới đội hình tình nguyện vì môi trường, các mô hình điểm như: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn nội đồng…

Để tổ chức tốt các Ngày Chủ nhật xanh, nhiệm vụ cụ thể được phân theo từng đối tượng đoàn viên, thanh niên. Đoàn Thanh niên ở khu vực đô thị có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tổ chức phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông; thực hiện các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị; trồng cây xanh, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn cây thanh niên…