Bảo tồn nguồn gene cây thuốc quý ở Vườn quốc gia Tam Đảo

Sở KH&CN Vĩnh Phúc vừa kiểm tra tiến độ nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gene cây thuốc quý (Hoa tiên, Hoàng tinh hoa trắng và Củ Dòm) ở Vườn quốc gia Tam Đảo”.

Theo đó, đơn vị thực hiện nhiệm vụ là Vườn quốc gia Tam Đảo đã điều tra thực vật và tái sinh trên 12 tuyến với tổng chiều dài 48km tại các xã vùng đệm; xây dựng 30 ô tiêu chuẩn với diện tích 2.000m2/ô tại các khu vực có sự phân bố của loài nghiên cứu, thu thập, đo đếm các chỉ tiêu điều tra trong các ô tiêu chuẩn; xây dựng ô bảo tồn định vị có diện tích 0,3ha cho mỗi loài nghiên cứu; theo dõi vật hậu ra hoa, kết quả, tái sinh, đặc điểm hình thái, sinh thái của các loài nghiên cứu bảo tồn; thu thập mẫu tiêu bản và xử lý tiêu bản; xây dựng vườn ươm cây giống, sản xuất thí điểm được 6.000 cây giống cho 3 loài…