Quảng Bình: Không lấy ý kiến sở ban ngành, Chủ tịch huyện vẫn nói có

Ngày 13-12, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết rất bất ngờ khi Đề án vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, điện chiếu sáng cho khu vực Phong Nha của UBND huyện Bố Trạch không tham khảo ý kiến các sở ban ngành của tỉnh nhưng lại viết là có tham khảo.

Cụ thể, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ban hành Quyết định 5930 phê duyệt Đề án vệ sinh môi trường tại xã Sơn Trạch, bộ mặt du lịch di sản Phong Nha-Kẻ Bàng với nội dung: “Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng trên địa bàn xã Sơn Trạch đã được xây dựng trên cơ sở tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các ban, ngành cấp tỉnh, huyện, các đoàn thể và địa phương nên nội dung đề án rất sát thực và có tính khả thi cao”.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình  thì Sở Du lịch không nhận bất cứ công văn nào của UBND huyện mời góp ý.

Kết luận đề án của ông Trần Quang Vũ ký nói lấy ý kiến các sở ban ngành như thực tế các bên liên quan không có nhận bất cứ lời mời nào đối với đề án môi trường quan trọng ở di sản Phong Nha.

Theo nguyên tắc, UBND huyện Bố Trạch phải mời các Sở Du lịch, Xây dựng, Tài chính, TN-MT góp ý xây dựng đề án quan trọng này bởi khu vực Phong Nha là di sản thiên nhiên thế giới, thu hút lượng khách tham quan rất lớn mỗi năm. Đặc biệt, đề án này được chi trả từ nguồn lực bán vé tham quan các hang động trích lại cho UBND xã Sơn Trạch.

Việc du khách góp sức vào thu gom rác, chăm sóc cây xanh và điện chiếu sáng đáng lý ra huyện phải mời các ban ngành cấp tỉnh góp ý nghiêm túc để nâng tầm xanh sạch đẹp cho di sản thì huyện lại không làm.

Được biết, UBND tỉnh Quảng Bình từng giao huyện Bố Trạch hoàn thành đề án này vào ngày 30-8-2015 nhưng huyện chậm trễ, mãi đến năm 2016 mới tổ chức họp lấy ý kiến liền bị các sở ban ngành đánh giá có nhiều sai sót phải chỉnh sửa lại.

Khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cần có đề án thu gom rác tầm cấp tỉnh phê duyệt

Tuy nhiên UBND huyện sau đó đã thông qua ngày 26-11-2016 mà không có quyết định phê duyệt.

Bị phản ứng, ngày 10-5-2017 UBND huyện Bố Trạch tổ chức họp chiếu lệ làm tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt đề án và coi tờ trình là quyết định phê duyệt để công bố đề án đã thông qua và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, lần này cũng bất thành vì không nhận được đồng thuận của các bên liên quan.

Đến ngày 31-10-2017 ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch ban hành Quyết định 5930 phê duyệt đề án không mời các sở ban ngành cấp tỉnh nhưng vẫn tự tin nói đã lấy ý kiến.